Gåvor

Vi får ibland frågan om det finns möjlighet att skänka en minnesgåva i samband med en begravning.
Det händer att efterlevande skriver i dödsannonsen att man kan tänka på Alfta sockens hembygdsförening istället för att ge blommor vid en begravning, men det går även bra i andra fall när det inte är angivet.

Vi är naturligtvis väldigt tacksamma när man vill skänka en penninggåva till en lokal ideell organisation och gör vårt yttersta för att dödsboet skall få kännedom om gåvan som gjorts till föreningen.
Vi skriver ut ett personligt minnesbrev med den text som man anger när man gör en inbetalning till oss.

Du kan göra en inbetalning till vårt bankgiro som du hittar längre ner på sidan.
Ange namn och datum när begravningsgudstjänsten äger rum, och om det inte får plats med något text när ni gör en bankgiroinbetalning så skriv texten som e-post till oss så att det kommer med i minnesbrevet.
Det är även viktigt att ange vem som är avsändare till gåvan och hur ni vill att namnuppgifterna skrivs ut i minnesbladet.

Om vi hinner få gåva inom några dagar före begravningsgudstjänsten så vidarebefordrar vi minnesbrevet så det finns tillgängligt vid begravningen eller en eventuell minnesstund.
Om vi får gåvan efter att begravningen har skett, så sänder vi minnesbrevet till dödsboet efter den avlidne.

Vi tackar i förväg för de gåvor som skänks till vår förening.

Använd bankgironummer: 5755-1285 för din inbetalning.
Sänd e-post till: info @ alftahembygdsforening.se med all information om betalningen.
(Ta bort mellanslag före och efter @ när du sänder e-post till oss. Vi har lagt in mellanslag  här på webbsidan för att minska maskinell skräppost till vår e-post)