Starrkärr Kilanda hembygdsförening

 

Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening bildades 1938.

De första
byggnaderna komministerbostaden från Hällebäckahult med tillhörande tiondebod
uppfördes i Prästalund 1943. Sedan följde sergeantbostället och magasinet båda
från  Äskekärr. Så följde ladugården och
torpstugan från Sandliden. Gårdssmedjan kommer från Grolanda, och det senaste
tillskottet, spannmålsmagasinet, kommer från Fattiggården i Starrkärr.

De olika
byggnaderna innehåller över 3.000 katalogiserade föremål, såsom
stenåldersverkstyg till ganska moderna maskiner och redskap.

Museet är
öppet för allmänheten på söndagar juni-juli-augusti mellan kl 13.00 – 15.00. Då
det även finns möjlighet till kaffeservering.

Museet kan
även visas på andra tider efter hänvändelse till Inga-Britt Karlbom telefon 0303-74
66 09 eller Gerhard Andersson telefon 0303-33 72 51.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter