Hålanda Hembygdsförening

 

Hålanda Hembygdsförening startade den 9 dec 1953 i våra samlingar har vi ca 1300
föremål från Hålanda socken.  I dagsläget är vi ca 250 medlemar, vi bedriver följande verksamhet: sommarvandringar,friluftsgudstjänst, midsommarfirande, allsångsträffar, berättarträffar, hembygdsdagar med sågning i ramsågen, visning av Hembygdsgården med föremål från Hålanda Socken

Vi deltar aktivt i Leaderprojektet vandringsleden Lödöse -Skara

Byggnader: skötsel och visning av hembygdsstuga, museum,
vedbod, smedja, ramsåg, vattendämme
Hembygdsgårdens mark ägs sedan ett år av föreningen

Uthyrning: brödbakning i stenugn, föreningsträffar

Vandringsleder: märkt och röjd led runt Holmevattnet ca 5
km, märkt och röjd led upp till lilla Verleberg ca 2 km

Pensionärsvandringar: medverkar vid SPF:s vandringar

Kulturberättelser: skrivit ned ca 75 berättelser om personer
och händelser i Hålanda socken
Hembygdsforskning: skrivit ned data om personer som bott på
ca 250 torp/gårdar i Hålanda socken

Skyltar: 140 st. torpgrunder, 12 st. sågar, 30 st. kvarnar,
7 st. dansbanor. Samtliga skyltar har tagits ut på GPS. Ca 20 skyltar väntar på
att graveras och sättas på sin plats vid t ex kolgropar, jättegrytor,
rullestenar och kvarnstenar

Styrelsen: ordf. Christer Damm. Ledamöter: Torgny Andersson,
Nils-Gunnar Johansson, Barbro Ek, Gerd Gunnarsson, Sven Johansson, Elinor
Johnsson, Monica Landell och Jan Larsson

Programgrupp: Ulla o Lars-Göran Johansson och Lennart
Ernhede

 

 

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter