Textila skatter


Image

I Albo hembygdsförening finns en textilkommitté

Målsättning textilkommittén antagog när den bildades 1994:
-att bevara och sprida det stora textila kunnandet med djupa rötter i Albo Härad.
-att bevara och där så är möjligt, förevisa olika textila tekniker.
-att bevara gamla textila traditioner samt föra dem vidare.
-att med de gamla textila traditionerna som grund, skapa en förnyelse och vidareutveckling av häradets textila bruk.

Textilkommittén består av: 
Annchristin Hurtig Mellby, 277 35 Kivik. tel 0414-70214 (sammankallande).
Valborg Johnsson, Vitabyvägen 21, 277 35 Kivik, 0414-74132.
Karin Persson Agusa 125, 297 94 Degeberga, 044-352121.
Carina Almedal, Frörum 1408, 273 92 Skåne-Tranås, 0706-189909.
Gunilla Boström, Torparebron 509, 273 55 Brösarp, 0414-73558.
Adj.: Agnes Leo Eriksson, Bästekille Blegen 1, 277 35 Kivik, 0414-72111.

Förteckning över textila skatter och vem de är gåva från:

Textilskatter_1 till 84.pdf

Textilskatter_85 till 134.pdf

Textilskatter_134 till 157.pdf

Om linberedning kan du läsa i detta dokument: Glimmebodagården_aktiviteter.pdf

Textilkommittens aktiviter har bl a bestått av att dokumentera textila skatter, studiecirkel om folkdräkter och textilt återbruk. Lär mer här: Textil_aktiviteter.pdf

Förening:

Albo härads hembygdsförening

Ändrad av: Albo härads hembygdsförening (2021-04-30 13:34:02) Kontakta föreningen
Skapad av: Albo härads hembygdsförening (2021-04-15 18:56:59) Kontakta föreningen