Skvaltan i Sillaröd


Image

Skvaltan i Sillaröd är föreningens minsta och yngsta byggnadsminne. Den restaureras undan för undan och planen är att möllan ska kunna vara i drift 2021. Det är ett omfattande och noggrant restaureringsarbete som pågår för att få alla delar och funktioner i skick. Under 2019 har bl.a. själva huset riktats så att det står i våg. För att kunna lyfta byggnaden måste först kvarnstenarna och skovelhjulet och övrig inredning plockas ut. Alla delar dokumenterades och undersöktes för att restaureringen ska göras så autentisk som möjligt. Virket som har använts till golv och skovelhjul kommer från den ek som stod bredvid möllan och som sågats upp för att användas till reparationen. Skvaltan är en av få kvarvarande möllor i sitt slag och den har fördelen att den står kvar på ursprunglig plats. Sådant här arbete kräver mycket hantverkskunskap. Med hjälp av gamla uppteckningar och beskrivningar samt erfarenheter från experter kan arbetet bli korrekt utfört. Både Regionmuseets antikvarie och Länsstyrelsens personal granskar hela projektet. Hittills har Länsstyrelsen lämnat bidrag med 90 % av kostnaderna. Under 2020 ska bl.a. vattenränna med dammluckor och hävstänger åtgärdas och ringkaret som omger kvarnstenarna ska repareras. Slutligen ska hela mekanismen justeras in så att möllan kan mala igen. Arbetet måste ske vid lågvatten och normalt är det i slutet av sommaren.

Mer om Skvaltan finns i länkar underst på sidan.
Hitta hit: Skvaltkvarnen ligger vid gården Uråsa väster om vägen Sillaröd - Lövestad.
Kontaktperson: Clas Johnsson 0708–47 28 36


Förvaltning
Länkar
Historik

Skvaltan Sillaröd_historik.pdf

Skvaltan Sillaröd_artikel_20160924.pdf

Skvaltan Sillaröd_länsstyrelsebeslut byggnadsminneförklaring.pdf

Skvaltan Sillaröd_länsstyrelsebeslut räcke.pdf

Skvaltan Sillaröd_länsstyrelsebeslut bidrag.pdf

Sillaröds skvaltkvarn_Tore Jönsson.pdf


Byggnadsvård

Skvaltan_Vårdplan_2017.pdf

Skvaltan Sillaröd_byggnadsvård.pdf
Skvaltan_Byggnadsvård_2022.pdf
2 filmer gjorda av Österlens Byggnadshantverk:


Aktiviteter

Skvaltan i Sillaröd_drönarfoto våren 2021.pdf

Förening:

Albo härads hembygdsförening

Skapad av: Kerstin Svensson (2021-04-12 14:40:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kerstin Svensson (2022-09-22 14:56:32) Kontakta föreningen