Krubbemölla


Image

Krubbemölla ligger vid Mölleån som rinner till Vitemölle. Första skriftliga dokumentet om Krubbemölla är från 1522, men förmodligen har möllan funnits ännu tidigare. Möllan ägs av Högestad Christinehof fideikommiss och förvaltas av Albo härads hembygdsförening. Förutom kvarn finns en bostad, där möllaren bodde. Förut ingick lantbruk med bostad, stall- och logbyggnader, vars ruiner man kan skönja. Kvarnen var i drift till 1914 medan lantbruket bedrevs till 1948, då de sista arrendatorerna Gerda och Karl Persson flyttade. 1951 bildades Vitaby hembygdsring som därefter har ansvarat för skötseln. Kvarnhjulet har renoverats och är fullt gångbart, när vattnet i ån har tillräckligt flöde. Krubbemölla har under de senaste åren ingått i Temaresor, som är ett projekt för bussresor till olika kulturobjekt i Skåne. Då visas kvarnen och de inventarier och föremål som finns i bostaden. Gamla hantverk demonstreras, bl.a. tvätt i ån vid klappestenen.

Mer om Krubbemölla finns i länkar underst på sidan.

Hitta hit: Söder om vägen Vitemölle - Vitaby, strax före viadukten till vänster efter kyrkan


Kontaktperson Åke Hansson 0708 – 11 43 50


Vitaby hembygdsring ordinarie ledamöter består 2018 av:
Åke Hansson ordförande.
Anita Nilsson kassör.
Kjell Andersson sekreterare.
Ledamöter: Sven-Olle Svensson och Kerstin Hansson.
Ersättare: Iréne Svensson och Catarina Johansson.
Revisorer: Inga Gun Andersson och Sven Persson.
Revisorsuppleant: Gittan Mårtensson.

Åke Hansson är ordinarie ledamöter i styrelsen för Albo Härads Hembygdsförening.

Länkar till mer information:

Historik

Krubbemölla_historik.pdf

Krubbemölla_Nils Bruce.pdf

Krubbemölla_hur såg det ut på Nils tid.pdf

Krubbemölla_Gerda Persson.pdf

Byggnadsvård

Aktiviteter

Krubbemölla _ aktiviteter.pdf

Förening:

Albo härads hembygdsförening

Ändrad av: Albo härads hembygdsförening (2021-05-01 16:08:43) Kontakta föreningen
Skapad av: Albo härads hembygdsförening (2021-04-12 12:20:37) Kontakta föreningen