Krubbemölla


Image

Krubbemölla ligger vid Mölleån som rinner till Vitemölle. Första skriftliga dokumentet om Krubbemölla är från 1522, men förmodligen har möllan funnits ännu tidigare. Möllan ägs av Högestad Christinehof fideikommiss och förvaltas av Albo härads hembygdsförening. Förutom kvarn finns en bostad, där möllaren bodde. Förut ingick lantbruk med bostad, stall- och logbyggnader, vars ruiner man kan skönja. Kvarnen var i drift till 1914 medan lantbruket bedrevs till 1948, då de sista arrendatorerna Gerda och Karl Persson flyttade. 1951 bildades Vitaby hembygdsring som därefter har ansvarat för skötseln. Kvarnhjulet har renoverats och är fullt gångbart, när vattnet i ån har tillräckligt flöde. Krubbemölla har under de senaste åren ingått i Temaresor, som är ett projekt för bussresor till olika kulturobjekt i Skåne. Då visas kvarnen och de inventarier och föremål som finns i bostaden. Gamla hantverk demonstreras, bl.a. tvätt i ån vid klappestenen.

Mer om Krubbemölla finns i länkar underst på sidan.

Hitta hit: Söder om vägen Vitemölle - Vitaby, strax före viadukten till vänster efter kyrkan


Kontaktperson Henrik Valentin 0705-780 790, info(at)henrikvalentin.se


Vitaby hembygdsrings styrelseledamöter består från 2021-11-18:

Henrik Valentin ordförande
Kalle Blomberg kassör
Kjell Andersson sekreterare.
Ledamöter: Sven-Olle Svensson och Kerstin Hansson.
Suppleanter: Iréne Svensson och Åke Hansson
Revisorer: Inga Gun Andersson och Sven Persson.
Revisorsuppleant: Gittan Mårtensson.

Åke Hansson är ordinarie ledamöter i styrelsen för Albo Härads Hembygdsförening.
Henrik Valentin är suppleant i styrelsen för Albo Härads Hembygdsförening
Protokoll_Årsmöte_Krubbemöllaringen_211118.pdf

Historik

Krubbemölla_historik.pdf

Krubbemölla_Nils Bruce.pdf

Krubbemölla_hur såg det ut på Nils tid.pdf

Krubbemölla_Gerda Persson.pdf

Krubbemölle_Albin Wulff.pdf

Krubemölle_Sture Lundberg.pdf

Byggnadsvård

Krubbemölla_byggnadsvård_omläggning av stråtak restaurering av kvarnränna_2013.pdf

En inspektion av kvarnhjul, kugghjul och kvarndamm gjordes i lördags, 210911, tillsammans med representanter för ringen Krubbemölla Vitaby. Experterna Gunnar Zackrisson från Svensk Byggtradition och Ingmar Melin från Blåherremölla menar att det ska inte vara några större problem att köra möllan redan nu under hösten. Det begränsade vattenflödet bör trots allt räcka.
- Krubbemölla är en verklig pärla, säger Ingmar Melin, som är en sakkunnig eldsjäl när det gäller vattenkvarnar.

Foto: Kalle Blomberg

Image
Image

 

Lördagen den 16 oktober 2021 dämdes bäcken så att kvarnfåran kunde få vatten till att driva kvarnen. Och se, det gick:Aktiviteter

Krubbemölla _ aktiviteter.pdf

Krubbemölla_drönarfoto våren 2021.pdf

Förening:

Albo härads hembygdsförening

Ändrad av: Kerstin Svensson (2021-12-01 17:30:42) Kontakta föreningen
Skapad av: Kerstin Svensson (2021-04-12 12:20:37) Kontakta föreningen