Glimmebodagården


Image

I en grönskande bäckravin ovanför Brösarps backar på gränsen till Kongsoran ligger gården Glimmeboda, fordom betecknad ”Utsockne Frälse Gathus”, Glimmeboda nr 1. Glimmeboda var ursprungligen ett skogvaktartorp till Glimminge skog, vilket var en del av den s.k. Kongsoran som Axel Rosencrantz på Glimmingehus förvärvade 1624. Förvärvet av detta hemman så långt från huvudgården Glimmingehus kan förvåna men förklaras väl i första hand med slättbygdens behov av virke. Glimmeboda tjänstgjorde också - i varje fall vid början av 1800-talet - såsom betesmark för de stora kreatursbesättningarna på Glimminge och Örup. År 1841 inköptes frälsegatehuset Glimmeboda på auktion av änkan Anna Nilsdotter. Hennes man, frälsetorparen Jöran Andersson och före honom dennes fader, Anders Jönsson, hade tidigare brukat gården. Anna Nilsdotter fick inte länge njuta av fri och egen grund. Hon avled 1844 och efterlämnade två omyndiga barn, sonen Nils och dottern Elsa. Elva år senare fick Nils tillstånd att köpa systerns tredjedel i gården. Nils Göransson brukade gården tillsammans med sin hustru Hanna Olsson under mer än ett halvt sekel. Först 1913, då Nils var 81 år gammal överlät han och hans hustru gården till dottern Anna, vilket 7 skedde genom ett formellt köp. Angiven köpeskilling, 8 700 kr angavs vara gottgjord ”på så sätt att köparen som under hela sin arbetstid varet hos oss och ej utfått någon kontant ersättning härför så varder densamma härmed kvitterad. ”Samtidigt med köpet skrevs ett ”Undantags kontrakt”, som skulle försäkra de gamla en tryggad ålderdom i hemmet. Anna Nilsson, avled den 4 mars 1960, 92 år gammal. Glimmebodagården blev byggnadsminnesförklarad den 6 maj 1993. Glimmebodagården köptes av Albo Härads Hembygdsförening 2013.

Mer om Glimmebodagården finns i länkar underst på sidan.

Hitta hit: Norr om Brösarp, avtagsväg Hörröd. Strax före N:a Björstorp på vänster sida. (Skyltat) Öppet enligt program, eller efter överenskommelse

Kontaktperson Hans Nilsson 0708-20 28 40.

Förvaltning:
Glimmebodagården ägs av Albo Härads Hembygdsförening och förvaltas av Glimmebodagruppen.
Gruppen består 2023 av: Hans Nilsson, Henny Johansson, Knut Engström, Anita Ring Nilsson, Gunilla Boström, Irene Serbel, Oskar Tvingstedt och Britt-Marie Persson.
Hans Nilsson, sammankallande och säkerhetsansvarig. Tel 0708-20 28 40.
Britt-Marie Persson, kassör och sekreterare. Tel 0733948211.

Protokoll
Protokoll_Årsmöte_Glimmeboda_220315.jpg


Länkar
Historik

Glimmebodagården_historik.pdf

Glimmeboda skaldernas älskling.pdf

Glimmeboda skrivelse till Lantmäteriet.pdf

Glimmeboda beviljad lagfart.jpg

Glimmeboda beställning avstyckning.pdf
Byggnadsvård

Glimmeboda_byggnadsvård_oplanerad_220117.pdf

Glimmebodagården_byggnadsvård_framtagning stensätting.pdf 

Glimmebodagården_byggnadsvård_halmtak.pdf

Glimmeboda_Vårdplan_2006.pdf

Bilderna nedan visar hur Mathias lägger om en bit av taket på Glimmeboda 211020

Image
Image


Aktiviteter

Glimmebodagården_aktiviteter.pdf
Glimmebodagården_aktiviteter_matvandringar_2021-sammanfogad.pdf

Glimmebodagården_drönarfoto våren 2021.pdf

Förening:

Albo härads hembygdsförening

Skapad av: Kerstin Svensson (2021-04-12 14:34:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kerstin Svensson (2023-09-07 10:27:50) Kontakta föreningen