Brydestuan Åkarp


Image

Brydestuan är en väl bevarad byggnad, som lär vara uppförd under 1700-talet. Den utgör ett kulturminnesmärke över en tidsepok då byggnaden utgjorde en nödvändig och nyttig del i självhushållningen på landsbygden. Åkarps brydestua är enligt föreningens uppfattning den enda i sitt skick i Simrishamns kommun.  

Brydestuan ligger en bit från byn, eftersom det ofta var förenat med brandfara när man torkade linet. Man eldade i en stenmurad ugn i kylnan, det inre rummet, under ett helt dygn för att uppnå rätt temperatur. Sen lade man linkärvarna på en träställning, så att linet kunde bli riktigt torrt. Därpå bråkades linet i det intilliggande rummet som har halmtak. Det var drängar och pigor från alla byns gårdar som utförde sysslorna. Efteråt samlades alla till stort gille. Det sista brydegillet i Åkarp ägde rum på 1890-talet.

2008 överlämnades brydestuan som gåva från Åkarps byalag/samfällighet till Södra Mellbys hembygdsring, som har hand om skötseln.

Mer om Åkarps brydestua finns i länkar underst på sidan.

Hitta hit: Strax intill vägen mellan Södra Mellby och Sakt Olof
Kontaktperson: Berit och Barthold Rönnbo 0414-70143
Förvaltning:
Södra Mellby hembygdsring förvaltar brydestuan. Ringen består 2018 av:
Hans-Ingvar Hansson: ordförande.
Lars-Göran Sandrén: Vice ordförande.
Sekreterare; Lisbeth W. Nilsson.
Kassör; Stig Andersson.
Styrelseledamöter; Nils-Ove Nilsson, Berit Römbo, Kerstin Hansson,Anna-Greta och Hjalmar Lerstorp.
Ersättare; Inga Andersson, Saga Andersson, Gerd Almedal och Gösta Andersson

Länkar
Historik

Brydestuan Åkarp_historik.pdf

Byggnadsvård

Brydestuan Åkarp_byggnadsvård.pdf


Aktiviteter

 

Förening:

Albo härads hembygdsförening

Ändrad av: Albo härads hembygdsförening (2021-04-25 10:35:00) Kontakta föreningen
Skapad av: Albo härads hembygdsförening (2021-04-12 14:36:17) Kontakta föreningen