Brydestuan Åkarp


Image

Brydestuan är en väl bevarad byggnad, som lär vara uppförd under 1700-talet. Den utgör ett kulturminnesmärke över en tidsepok då byggnaden utgjorde en nödvändig och nyttig del i självhushållningen på landsbygden. Åkarps brydestua är enligt föreningens uppfattning den enda i sitt skick i Simrishamns kommun.  

Brydestuan ligger en bit från byn, eftersom det ofta var förenat med brandfara när man torkade linet. Man eldade i en stenmurad ugn i kylnan, det inre rummet, under ett helt dygn för att uppnå rätt temperatur. Sen lade man linkärvarna på en träställning, så att linet kunde bli riktigt torrt. Därpå bråkades linet i det intilliggande rummet som har halmtak. Det var drängar och pigor från alla byns gårdar som utförde sysslorna. Efteråt samlades alla till stort gille. Det sista brydegillet i Åkarp ägde rum på 1890-talet.

2008 överlämnades brydestuan som gåva från Åkarps byalag/samfällighet till Södra Mellbys hembygdsring.

Mer om Åkarps brydestua finns i länkar underst på sidan.

Hitta hit: Strax intill vägen mellan Södra Mellby och Sankt Olof
Kontaktperson: Gunilla Arvidsson, 0708 - 710917
Förvaltning:
Albo härads hembygdsförening förvaltar brydestuan

Länkar


Historik

Brydestuan Åkarp_historik.pdf


Byggnadsvård

Brydestuan Åkarp_byggnadsvård.pdf


Aktiviteter

Brydestuan Åkarp_drönarfoto våren 2021.pdf

Förening:

Albo härads hembygdsförening

Skapad av: (2021-04-12 14:36:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Albo härads hembygdsförening (2024-05-27 10:04:18) Kontakta föreningen