Bondrumsgården


Första gången man med säkerhet kan identifiera Bondrumsgården är i jordrevningsprotokollet 1671. Enligt flera samstämmiga uppgifter skall gården tillsammans med fem gårdar ha brunnit ner till grunden år 1766. När gården byggdes upp efter branden var det fortfarande vanligt med stakar och lerklining i facken. De fyra stråtäckta längorna omger en i det närmaste kvadratisk, stensatt gårdsplan. Idag kommer man in genom en i sen tid upptagen passage genom västra längan. Stommen i boningslängan är byggd av ek med kline på stakar i facken. Östra längan inrymmer ”loga” och ”loggolv”. ”Höladan” som binder samman östra och södra längan uppfördes omkring 1850. Södra längan har längst i öster ett ”svinhus”. ”Gadeporten” var ursprungligen gårdens huvudingång. Den är liksom gårdsplanen stensatt. På andra sidan porten ligger en liten ”hölada” och en ”drängkammare”. ”Häststallet”, längst i väster, är sammanbyggt med västra längan, där kostallet eller ”manesed” har en så ålderdomlig utformning att man verkligen undrar om det var i funktion så sent som 1937. Mellan västra längan och boningshuset finns den s k lågan, en smal passage mellan husen, som man använde för att t ex komma ut till fruktträdgården. Bondrumsgården byggnadsminnesförklarades den 18 december 1963.

Mer om Bondrumsgården finns i länkar underst på sidan.

Hitta hit: Norr om Fågeltofta, väster om vägen Ystad - Kristianstad. (Skyltat)

Kontaktperson: Eva o Sven-Anders Gustavsson 0417-23068 – 0761-707928, 0706- 533068. Bo Persson 0729444156 Göran Nilsson 0417-23017, 0732-274379

Förvaltning
Bondrumsringens ledamöter 2017:
Eva Gustavsson ordförande
André Sahlin vice ordförande
Karin Nilsson sekreterare
Carina Almedal kassör
Per-Olof Svensson
Suppleanter: Eva Nilsson, Bo Persson, Jon Tillberg och Sven-Anders Gustavsson.
Säkerhetsansvarig: Eva Gustavsson. 

Eva Gustavsson är ordinarie ledamot i styrelsen för Albo Härads Hembygdsförening.

Länkar
Historik
Bondrumsgården_historik.pdf

Bondrumsgården_länsstyrelsen_beslut bidrag.pdf

Bondrumsgården_länsstyrelsen_tillstånd restaurering.pdf
Byggnadsvård

Bondrumsgården_byggnadsvård.pdf
Aktiviteter

Bondrumsgården_aktiviteter_s1o2.pdf

Bondrumsgården_aktiviteter_s3.pdf

Bondrumsgården_aktiviteter_s4.pdf

Bondrumsgården_aktiviteter_s5.pdf

Bondrumsgården_aktiviteter_s6o7.pdf

 

Förening:

Albo härads hembygdsförening

Ändrad av: Albo härads hembygdsförening (2021-04-28 13:40:19) Kontakta föreningen
Skapad av: Albo härads hembygdsförening (2021-04-12 14:33:36) Kontakta föreningen