Bondrumsgården


Första gången man med säkerhet kan identifiera Bondrumsgården är i jordrevningsprotokollet 1671. Enligt flera samstämmiga uppgifter skall gården tillsammans med fem gårdar ha brunnit ner till grunden år 1766. När gården byggdes upp efter branden var det fortfarande vanligt med stakar och lerklining i facken. De fyra stråtäckta längorna omger en i det närmaste kvadratisk, stensatt gårdsplan. Idag kommer man in genom en i sen tid upptagen passage genom västra längan. Stommen i boningslängan är byggd av ek med kline på stakar i facken. Östra längan inrymmer ”loga” och ”loggolv”. ”Höladan” som binder samman östra och södra längan uppfördes omkring 1850. Södra längan har längst i öster ett ”svinhus”. ”Gadeporten” var ursprungligen gårdens huvudingång. Den är liksom gårdsplanen stensatt. På andra sidan porten ligger en liten ”hölada” och en ”drängkammare”. ”Häststallet”, längst i väster, är sammanbyggt med västra längan, där kostallet eller ”manesed” har en så ålderdomlig utformning att man verkligen undrar om det var i funktion så sent som 1937. Mellan västra längan och boningshuset finns den s k lågan, en smal passage mellan husen, som man använde för att t ex komma ut till fruktträdgården. Bondrumsgården byggnadsminnesförklarades den 18 december 1963.

Mer om Bondrumsgården finns i länkar underst på sidan.

Hitta hit: Norr om Fågeltofta, väster om vägen Ystad - Kristianstad. (Skyltat)

För specifika aktiviteter utöver visningarna nedan, titta på startsidan under "Våra arrangemang"

Gården är öppen för visning/guidning

Öppet 13.00 -17.00 söndagar från 26 juni till 14 augusti
samt öppet 17.00-20.00 torsdagar från 7 juli till 28 juli
Vill du se gården på andra tider - ring någon av kontaktpersonerna

Kontaktperson: Eva Gustavsson 076–1707928 eller 0417–23068 Sven-Anders Gustavsson 070–6533068 eller 0417–23068 Eva Nilsson 0417-23017 eller 073–2290446

Förvaltning
Bondrumsringens ledamöter 2021:
Ordförande: Eva Gustavsson
V. ordförande Andre Sahlin
Sekreterare: Karin Nilsson
Kassör: Carina Almedahl
Ledamot: Per - Olof Svensson                    

Suppleant:
Eva Nilsson
Bo Persson
Jon Tillberg
Sven-Anders Gustavsson

Eva Gustavsson är ordinarie ledamot i styrelsen för Albo Härads Hembygdsförening.

Länkar
Historik
Bondrumsgården_historik.pdf
Bondrumsgården_Vykort.pdf

Byggnadsvård 

Bondrumsgården_Vårdplan_2014.pdf
Bondrumsgården_länsstyrelsen_beslut bidrag.pdf
Bondrumsgården_länsstyrelsen_tillstånd restaurering.pdf
Bondrumsgården_länsstyrelsen_Beslut_2021.pdf
Bondrumsgården_byggnadsvård.pdf
Bondrumsgården_översyn årets underhållsarbeten_20211109.pdf
Bondrumsgården_byggnadsvård_2022.pdf
Bondrumsgården_byggnadsvård_2023.pdf
Aktiviteter

Bondrumsgården_aktiviteter_s1o2.pdf

Bondrumsgården_aktiviteter_s3.pdf

Bondrumsgården_aktiviteter_s4.pdf

Bondrumsgården_aktiviteter_s5.pdf

Bondrumsgården_aktiviteter_s6o7.pdf

Bondrumsgården_aktiviteter_Kulturarvsdagen_210912.pdf

Bondrumsgården_drönarfoto_våren 2021.pdf

Bondrumsgården_aktiviteter_provbak_220308.pdf

Bondrumsgården_aktiviteter_Invigning av bakugnen_220410.pdf

Bondrumsgården_Råg_2023.pdf

Bondrumsgården_Aktiviteter_Bondrumsgårdens dag_230702.docx
 

 

Bondrumsgården_Aktiviteter 2022.pdf

 

Förening:

Albo härads hembygdsförening

Skapad av: Albo härads hembygdsförening (2021-04-12 14:33:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Albo härads hembygdsförening (2023-11-21 11:37:09) Kontakta föreningen