Agusastugan


Image

Agusastugan är en vinkelbyggd korsvirkesgård med sitt ursprung från mitten av 1800-talet. Agusastugan ligger helt nära vägen mellan Hörröd och Andrarum med boningslängan i nord-sydlig riktning. Planlösningen är ganska traditionell och typisk för ett husmanshus eller bostadshus på en mindre gård. Genom halvdörren kommer man från den stensatta gårdsplanen in i farstun med spisen och den väldiga bakugnen, som skjuter ut på byggnadens baksida. Boningslängan är uppförd i korsvirke. Långsidan mot vägen har synlig omålad timra med soltorkad, vitputsad lersten i fack. Timran är förhållandevis kraftig och stolparna står tätt. Det antyder liksom de genomstungna bjälkhuvudena att byggnaden förmodligen är uppförd på mitten av1800-talet. Agusastugan förklarades som byggnadsminne den 18 december 1963.

Mer om Agusastugan finns i länkar underst på sidan.
Hitta hit:
Kontaktperson: Tore Jönsson 044-35 21 21
Förvaltning


Länkar
Historik

Agusastugan_historik.pdf


Byggnadsvård

Agusastugan_byggnadsvård.pdf


Aktiviteter

Agusastugan_aktiviteter.pdf

Förening:

Albo härads hembygdsförening

Ändrad av: Albo härads hembygdsförening (2021-04-28 17:41:17) Kontakta föreningen
Skapad av: Albo härads hembygdsförening (2021-04-12 14:30:05) Kontakta föreningen