Arbetsdag på Fröberget

Vi behöver som vanligt se över tomten inför vintern samt städa inne på torpet. Buskar behöver också klippas på vissa
ställen. Om man hellre vill snickra, kommer vi att göra fågelholkar som vi sedan sätter upp i Tinnerö eklandskap.
Vi träffas klockan 10.00 på Fröberget och börjar med lite fika. Vi räknar sedan med att hålla på till ca 14.00.
Föreningen bjuder på enkel lunch. För att veta hur mycket soppa som behöver göras, så är det bra om du anmäler dig
senast 25 oktober till Eva Johansson på telefon 013-158855 eller via mail [email protected]


Datum

Start
27 oktober 10:00