Höstmöte på Naturcentrum

Ulla-Britt Forsgren och Kjell Persson berättar om  gården Smedstad med torp och stugor.

Föreningen bjuder sedan på fika och därefter följer information om föreningens verksamhet.

Dagordning vid höstmöte i Föreningen Linköpings Ekopark
1 Mötets öppnande
2 Ekonomisk rapport
3 Föreningsinformation:
Allmän information om vad som händer i föreningen och Tinnerö eklandskap
Vägvisarna
Fröberget
4 Övriga frågor


Datum

Start
25 oktober 18:30