Lokalhistorisk afton Glimmingehus

3 oktober: Lokalhistorisk afton

I år blir det föreläsning av Tommie Lundquist på temat Hor, dråp och tjuvnad – Brott och straff i Järrestad härad 1683-1713. Men Tommie lovar också utblickar bakåt mot medeltiden och framåt, in i 1700-talets Albo…

Samarrangemang med Hembygdskretsen Tumathorp samt Föreningen för Fornminnes- och Hembygdsvård i Sydöstra Skåne. Vi bjuder på fika!

När: 3 oktober kl 19.

Pris: Fri entré.


Datum

Start
3 oktober 19:00