Berättelser runt bilder

Vi fortsätter (och avslutar?) arbetet med föreningens digitaliserade bildarkiv och försöker komplettera informationen runt bilderna för att successivt uppdatera databasen med dess uppgifter.Delta vid ett eller flera av dessa tillfällen. Endast medlemmar, Ingen kostnad. Föreningen bjuder på kaffe och kaffebröd. Ledare: Arne Lönnebring och Leif Gidlöf


Datum

Start
17 september 18:30
24 september 18:30
8 oktober 18:30
22 oktober 18:30
5 november 18:30
19 november 18:30
3 december 18:30
17 december 00:00