Skånes Hembygdsförbund

Det gröna kulturarvet

OBS! Temadagen är fullbokad.

Hur bevarar och dokumenterar vi kunskap om äldre kulturväxter? Vad vet vi om de växter som finns i den egna täppan eller balkonglådan, i närmiljön runt hembygdsgården eller vid gårdar, kyrkogårdar och i stadsmiljöer? Hur kan vi, som förening och privatpersoner, bidra till att sprida kunskap om odlingar av äldre växtmaterial som t.ex. perenner, köksväxter, träd och buskar?

Möt experter på Nationella genbanken och NordGen som samlar in växter och fröer för ett långsiktigt bevarande och odling. Tag gärna med egna skrifter, fröer och dokumentationer om det gröna kulturarvet.

Tid: tisdagen den 4 september, kl 8.30 – 16.00

Plats: Lantbruksuniversitet i Alnarp, hus Agricum, lokal Myllan

Kostnad: 200 kr/person inkl. för- och eftermiddagsfika, frukt, lunch och skrifter utgivna av Nationella genbanken och NordGen. Gäller medlemsföreningar i Skånes hembygdsförbund samt medlemsföreningar i andra hembygdsförbund. Övriga 400 kr/person.

Anmälan och mer information, kontakta Pia Sander, [email protected] senast den 28 augusti.

Se Inbjudan grönt kulturarv Alnarp 2018 för mer information.


Datum

Start
4 september 08:30