Skånes Hembygdsförbund

Ängaliv

Ängen har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Här finns en stor artrikedom bland både växter och djur. Och man behöver inte ha en lantbruksgård för att hålla en äng, det kan lika gärna vara på hyreshusets grönytor eller i en villaträdgård. I Ängaliv lär vi oss mer om ängens växter, hur man sköter och anlägger en äng och dess betydelse för den biologiska mångfalden. Flera hembygdsföreningar och gårdar i norra Skåne erbjuder slåtterdagar, hässjning och annat som hör till ängens skötsel. Se affischen och flyern nedan för mer information.

Flyer ängaliv 2018

Affisch ängaliv 2018

Den 4 augusti bjuder vi in till lieslåtter, biodling och hässjning på Ballingstorp. Fika finns att köpa plats, och ta gärna med er kratta och/eller lie. Redskap finns också på plats att låna.

Fri entré


Datum

Start
4 augusti 11:00