Gökotta på Tornberget

Gökotta på Tornberget vid Skärgårdsmuseet i Tyrislöt Sankt Anna.

Samarrangemang med Söderköping Sankt Anna församling.

Medtag gärna kaffekorg!

Alla hälsas varmt välkomna!


Datum

Start
10 maj 08:00