Arbetsdag på Skärgårdsmuseet

Arbetsdag på Skärgårdsmuseet – ute och inne.

Även Naturstigen behöver en översyn inför sommaren,

”Många händer gör ett arbete lätt”.

Föreningen bjuder på förtäring. Välkommen till en trevlig dag på museet!

Även övriga måndagar under vår och höst är det arbetsdag. Kontakta Roland Pettersson tel: 0708-22 64 03 för information.


Datum

Start
7 maj 10:00