Skivor till kaffet

Skivor till kaffet i Hembygdens Hus.
Christer Matsbo och Ulf Axelsson spelar skivor.
Kaffeservering.
Välkomna!


Datum

Start
22 juli 15:00