Midsommar i Hagby

Sedan 1991 har vi ordnat en midsommarfest i Hagby by, de sista åren tillsammans med Hagby bygdegårdsförening Firandet är mycket populärt och lockar 100-tals människor från socknarna runt omkring. Sockenborna far då i lövade skrindor ned till planen utanför kyrkan, där det dansas runt stången. Museet är öppet och det serveras mat och fika. Här kan man även kasta pil, skjuta med luftgevär, fiska i fiskdamm och delta i lotterier.

Torsdagen före klär vi midsommarstången. Vi samlas 18.30 på planen utanför museet och bygdegården.

På midsommar aftonen samlas vi kl.13.00 för resning av midsommarstången och dans och lekar till musik.


Datum

Start
22 juni 13:00