Restaurering med stöd av EUs landsbygdsprogram och Norrbottens Länsstyrelse

Under sommaren 2018 kommer Vuollerims Hembygdsgård och den Historiska Telegrafen att renoveras med stöd av EUs landsbygdsprogram och Länsstyrelsen i Norrbotten. Bland annat ska taket på Hembygdsgården bytas, samt skorstenar, tak och fasad på Historiska Telegrafen restaureras. På detta vis bevaras två av Vuollerims äldsta och kulturhistoriskt intressanta byggnader för framtiden.


Datum

Start
19 april 00:00