I sörmländska bönders fotspår

Tillsammans med Husby-Rekarne Hembygdsförening arrangerar vi i år en temaresa i vår hembygd. Uppsamling sker på två ställen, först vid Näshultagården och därefter vid Husby-Rekarne kyrka.

Färden går först till dammarna och Karl IX;s kanal och vidare till Rosenforsparken. Här kommer att finnas möjlighet att dricka medhavt förmiddagskaffe för den som vill!
Därefter förbi Hållsta och Malmen och nästa stopp vid Näshulta bruk och visning av den gamla sågen. Fortsätter sedan till Magda Säteri för lunch i gårdsbutiken/restaurangen och kovandring. Ett sista stopp blir vid Hanebergs gårdsmuseum där vi också fikar vårt eget medhavda kaffe för att sedan återvända till samlingsplatserna.
Denna resa kostar 300 kr/person inklusive lunch och fika. Men det är viktigt att anmäla i god tid, allra senast den 9 maj till Hans Eriksson, Svalbo på telefon 070 830 17 19 eller via mail: Hans Eriksson

Eftersom bussen rymmer ett visst antal personer är antalet deltagare begränsat, och då är det är ”först till kvarn” som gäller!
Varmt välkomna!

 


Datum

Start
26 maj 09:00