Skånes Hembygdsförbund

Redaktörsträff

Tid: 18 april, kl 15 – 19
Plats: Stadsbiblioteket, Kristianstad. Gustaf Hellströmrummet

Träffen vänder sig till er som är redaktörer för årsskrifter, tidskrifter och medlemstidningar och är verksamma i medlemsföreningar i Skånes hembygdsförbund. Det är ett tillfälle att utbyta erfarenheter och knyta kontakter, låna goda idéer och få inspiration i arbetet. Vi inleder med visning och presentation av lokalsamlingen och SNOKA, ett digitalt bibliotek i Skåne nordost. Vi bjuder på kaffe, te och smörgås.

Redaktörer i föreningar som inte är medlemmar i Skånes hembygdsförbund är också välkomna. Avgiften är då 150 kr och betalas via bankgiro 765-9485 före den 13.4 2018.
Fika ingår.

Program
15 Samling i utlåningshallen i biblioteket
15.10-15.30 Gustaf Hellströmrummet. Deltagarnas frågor till agendan
15.30-16.30 SNOKA, ett digitalt bibliotek i Skåne nordost, presenteras av Unna Stenram,
Lokalsamlingen visas av Mona Haglund
16.30-19 Redaktörsträff med fika
AGENDA – fylls på av deltagarna
– Presentation av föreningarnas skrifter och redaktörens arbete
– Marknadsföring
Hur marknadsförs föreningarnas årsböcker och skrifter?
ISBN och ISSN-nummer
Pliktexemplar
Exempel: aptitretare på hemsidan, innehållsförteckning på årsböcker på hemsida, artikelregister, lokalhistoriska artiklar på Wikipedia.
– Böckernas innehåll
Vems historia syns i böckerna? Vems är osynlig?
Instruktioner till författare
Författarpresentationer
Källförteckning, noter och referenser
Bildanvändande, till skada och nytta
– Tryckning
Tryckeri, avtal, layout, bildhantering
– Gemensam folder om årsböcker och skrifter i hembygdsrörelsen?
– Fler frågor

Medverkande:
Mona Haglund, biträdande bibliotekschef, Kristianstad
Unna Stenram, bibliotekarie, Kristianstad
Sven Jensén ordförande Skånes hembygdsförbund
Pia Sander, kanslichef, Skånes hembygdsförbund
Åsa Andersson, Skånes hembygdsförbund, praktikant som arbetar med artikelregistret över medlemsföreningarnas böcker

Anmälan: senast 13.4 till [email protected]
Ingen kostnad för medlemsföreningar


Datum

Start
18 april 15:00