Skånes Hembygdsförbund

Temadag kyrkogårdar - lokalhistoria och biologisk mångfald

 

 

Tid: Måndag 28 maj 2018 kl 8.30-16

Plats: Församlingshemmet, Södra Sandby

Program

8.30-9           Samling med fika i församlingshemmet, Södra Sandby

9-9.10            Välkomna! Pia Hellström, Kjell Nilsson och Christer Sjöberg.

9.10-9.30       Olika perspektiv på kyrkogården – reflektion kring natur och kultur,

Alice Öberg, Sven Jensén

9.30-10          Att lyfta det gröna kulturarvet på kyrkogården,

Åsa Eriksson-Green, Åsa Jakobsson

10-10.20        Kyrkogårdar och det gröna kulturarvet, Ronny Holm

10.20-10.40   Paus, vatten och frukt

10.40-11.10    Skyddsvärda träd – vad är det och varför? 

Per Levenskog

11.10-11.40     Hur den lokala historien kan bidra till kyrkogårdens gröna rum,

Monica Sandberg

11.40-11.55   Kontinuitet och förnyelse i Södra Sandby församling,

Pia Hellström, Kjell Nilsson

11.55-12        Introduktion till grupparbeten, Pia Sander. Förslag på diskussionsfrågor:

  1. Dokumentation av växter och djur på kyrkogården. Värdering och urval av att bevara. Argumentera för urval och riktlinjer
  2. Dokumentation av gravplatser. Värdering och urval av att bevara

Argumentera för urval och riktlinjer

  1. Hur tar vi med växter, djur och biologisk mångfald i kyrkogårdsvandringen eller annan publik aktivitet?
  2. Hur kopplar vi ihop växter, personer och lokal historia?
  3. Eget förslag

12-12.45        Lunch. Avfärd till kyrkogården i Hardeberga

13- 13.30       Kyrkogården i Hardeberga, Pia Hellström, Lennart Engstrand

13.30-14.30   Grupparbete

14.30-15        Fika i gröngräset

15-16             Panelsamtal i Hardeberga kyrka. Summering.

 Arrangörer

Skånes hembygdsförbund i samarbete med Sandbybygdens hembygdsförening, Södra Sandby församling, Samarbetsgruppen för regionala kyrkogårdsfrågor i Lunds stift (SRKL), Regionmuseet och Länsstyrelsen Skåne. Temadagen genomförs med stöd från Region Skåne.

Avgift: 200 kr/person inkl. för- och eftermiddagsfika, frukt och lunch. Gäller medlemsföreningar i Skånes hembygdsförbund samt förtroendevalda och anställda i församlingar. Övriga 650 kr/person.

Anmälan: [email protected] senast 10.5 Anmälan är bindande och betalning sker per faktura. Vänligen ange faktureringsadress i din anmälan.

 

Välkommen med din anmälan!

 

 

 

Medverkande

Södra Sandby församling: Pia Hellström, kyrkogårdschef, Kjell Nilsson, ordförande i FAKY (fastighets- och kyrkogårdsutskottet) Södra Sandby församling

Sandbybygdens hembygdsförening: Christer Sjöberg, ordförande, Lennart Engstrand, fd chef Botaniska trädgården, Lund

Monica Sandberg, kyrkogårdsarkitekt, Landskapsgruppen i Lund

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF): Ronny Holm, organisationschef

Regionmuseet: Åsa Eriksson-Green, byggnadsantikvarie, Åsa Jakobsson, biolog

Länsstyrelsen Skåne: Alice Öberg, antikvarie, Per Levenskog, naturvårdshandläggare

Skånes hembygdsförbund: Pia Sander, kanslichef, Sven Jensén, ordförande

 

 


Datum

Start
28 maj 08:30