SPF SENIORERNA Väse – Fågelvik Militärhistorisk resa i Västra Värmland

SPF SENIORERNA Väse – Fågelvik
Militärhistorisk resa i Västra Värmland

Datum: Torsdag 24 maj 2018
Tid:  08.00- ca. 17:30
Avresa:
Väse busshållplats, påstigning 08:00
Skattkärr Konsum, påstigning 08:10
Karlstad Brigadmuseet, påstigning  08:25
Fagerås, påstigning vid Järnvägsstationen  08:50
Borgvik Fjället militäranläggning 09:30
Borgvik Kvarnen 10:00
Årjäng, Sjöänds Skans 11:00–12:00
Sjöänds Skans utgjorde ett knutpunktsförsvar för att förhindra en?framryckning i östlig riktning mot Glafsfjorden. Denna skans är en av de största och är dessutom den bäst bevarade i Sverige. Skansen omfattade 30 000 m2 med konstruktioner på halva dess yta. Överallt finns en mängd förbindelsegångar, skyddsrum, pjäsvärn ?samt andra skyddsanordningar.

Järnskogs hembygdsgård Beredskapsmuseet och lunch 13:00–14:15
Boda Krigskyrkogård 14:45
Sofielund, ”Adelsparres residens” 15:15–15:45
Återresa till Väse via Fagrås och Karlstad. 15:45
Åter Väse ca. 17:30

Pris 565 kr/person, i priset ingår bussresa enligt program, busskaffe med smörgås på förmiddagen, guider Tomas Löfgren och Jan Bondesson i bussen samt vid Beredskapsmuseet, entré till Beredskapsmuseet i Järnskog, lunch vid Järnskogs hembygdsförening samt busskaffe och bulle på eftermiddagen.
Oömma kläder skall bäras samt medtag ficklampa då en del skrymslen i skansarna skall beses, detta för de som vill uppleva lite extra.

Anmälan sker till Charterbuss i Kristinehamn, senast 14 maj 2018.
Email: [email protected]  Tel: 0550-193 41, eller till
SPF Väse-Fågelvik Kaj Röhs, tel 0734-40 63 58 så förmedlas ni till Charterbuss.
Chatrerbuss handlägger anmälningarna och skickar faktura för resan till er uppgivna adress.


Datum

Start
24 maj 08:00