Studiedagen Hembygdens barn och unga

Nu är det dags att anmäla sig till
Studiedagen Hembygdens barn och unga

Plats: Residensbyggnaden i Karlstad
Lördag 17 mars 2018 kl 10.00–15.30

Hämta hem anmälan som PDF

Mycket bra barnverksamhet finns redan i många hembygdsföreningar och vi vill utveckla denna viktiga del av hembygdsrörelsen ännu mer. Hur kan vi utveckla vårt samarbete med skolan? Hur kan vi ta vara på ungdomars engagemang i hembygden? Hur kan vi öka vår samverkan med kommuner, museer, ungdomsorganisationer och andra intresserade? Dagen arrangeras av Värmlands Hembygdsförbund i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Lärarstiftelsen.

9.30-10.00 Fika serveras
Landshövding Kenneth Johansson hälsar välkommen
Hembygdens skola – hembygdsföreningar är en resurs för skolan!
Viktoria Hallberg från Sveriges Hembygdsförbund berättar om läroplanen och ger goda exempel från hela landet på samverkan mellan hembygdsföreningar och
skolor.

Folkskolan 150 år
Vandringsutställningen En sagolik skola kommer till Värmlands Museum, Karlstad i december 2018. Det ger en särskild möjlighet för hembygdsföreningar att skapa olika arrangemang för skolan och visa skolmuseer, samlingar och arkiv. Lärarstiftelsens ordförande Eva-Lis Sirén berättar om utställningen och webbplatsen ensagolikskola.se

12.00-13.00 Lunch och mingel

Goda exempel
I vårt län finns många goda exempel på barn- och ungdomsverksamhet. Några hembygdsföreningar berättar om sina erfarenheter och framtidsplaner.

Samverka!
Hembygdsföreningar kan göra mycket för och med barn och unga på deras fritid. Här finns stora möjligheter att samverka med kommunerna och till exempel ungdomsorganisationer. En representant från kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstad och en ungdomsrepresentant ger sina perspektiv.

Ung hembygdsambassadör – ungdomar i hembygdens landskap
Två hundra ungdomar har hittills deltagit SHF:s projekt Ung Hembygdsambassadör. De har tillsammans med sin hembygdsförening genomfört en studiecirkel om hembygdens landskap, friluftsliv och guidning. Fler deltagare välkomnas! Viktoria Hallberg från SHF berättar om projektet.

Det blir också samtal i smågrupper för att samla upp fler goda idéer, som vi samman-
fattar i slutet av dagen.

Utställningskatalogen till En sagolik skola, med mycket matnyttigt material, delas ut till deltagarna. SHF:s skrifter om ungdomsprojektet Ung Hembygdsambassadör (Att känna sig hemma) och om samverkan mellan hembygdsföreningar och skolan, Hembygdens skola, finns att köpa.

15.30 Avslutningsfika

Anmälan till Vuxenskolan
Charlotte Jarebro 054-402 01 41 mail: [email protected]
Ulrika Johansson 054-402 01 37 mail: [email protected]
Anmälningsavgift 100 kr inklusive lunch och kaffe.
Anmälningsavgiften kommer att faktureras.
Välkomna!


Datum

Start
17 mars 10:00