Lotsutställning med kulturarvsvandring

Kulturarvsvandring i Gamla Oxelösund

Beskrivning
Oxelösunds lotshistoria har dokumenterats i skrifter, intervjuer och presenterats i föredrag.
Sveriges första motordrivna lotsbåt, Mulle, räddades från förmultning genom Mulles vänner som genom samarbete med sponsorer och Oxelösunds kommuns
fritidsförvaltning lyckades bevara och återställa den gamla lotsbåten som utställningsföremål. Den sjösattes även på sin 100-årsdag och kunde för egen maskin göra en jubileumsresa från Oxelösund till Hävringe lotsplats. Mulle finns nu utställd under skärmtak vid Sjöfartsmuseet .
Lotsarnas historia beskrivs idag också genom Kulturstigen i Gamla Oxelösund där lotsarna under 1800-talet etablerade sig med lotsstation, lotsutkiken på Lotsberget och med bostäder och åkerbruk på Lotsängarna. Utställningar genomförs i konferens- och möteshuset Mästerlotsen.

Faktatexter
Preliminer planering med reservation för ändringar.

Datum och tider
2018-04-21 Lotsarkivet
2018-06-12 Lotsarkivet
2018-07-10 Lotsarkivet
2018-08-14 Lotsarkivet
2018-11-10 Lotsarkivet


Datum

Start
12 juni 10:00
10 juli 10:00
14 augusti 10:00