Lotsutställning lördagen den 21 april

Utställning i Mästerlotsens Dieners rum. Lotsuniformer med vinter och sommarmössa visas för första gången på Lotsarkivet i Gamla Oxelösund. Filmer och böcker med berättelser och bilder från lotsningen Hävringe – Oxelösund.

Solveigs skoluppsats från 1945 presenteras i tryck och finns att köpa.

Forskarrummet är bemannat så att du kan söka i pärmar och i digitala register.

Oxelösunds lotshistoria har dokumenterats i skrifter, intervjuer och presenterats i föredrag. Sveriges första motordrivna lotsbåt, Mulle, räddades från förmultning genom Mulles vänner. Genom samarbete med sponsorer och Oxelösunds kommun bevarades den gamla lotsbåten som utställningsföremål. Den sjösattes även på sin 100-
årsdag och kunde för egen maskin göra en jubileumsresa från Oxelösund till Hävringe lotsplats. Lotsarnas historia beskrivs idag också genom Kulturstigen i Gamla Oxelösund där lotsarna under 1800-talet etablerade sig med lotsstation, lotsutkiken på Lotsberget och med bostäder och åkerbruk på Lotsängarna.

__________________________________

Samma dag öppnar Oxelösunds arbetslivsmuseer för tågresenärer som åker veterantåg med Sörmlands Veteranjärnväg FSVJ


Datum

Start
21 april 10:00