Föreläsning (ämne och föreläsare meddelas senar, fotoutställning, bokbord, kaffe.

Kl 15. Föreläsning (ämne och föreläsare meddelas senare, kommer på hemsidan och Facebook).
Fotoutställningar, bokbord och kaffe. Ta gärna med dig grannen!

T-bana till Axelsberg, servicehuset ligger omedelbart till höger om utgången.


Datum

Start
17 mars 15:00