Forntid möter nutid runt Smedstad gård

Här möts lämningar från järnåldern fram till de spår som den militära verksamheten lämnat. Vi ser vad de olika epokerna
lämnat efter sig. Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare Kjell Persson och Ulla-Britt Forsgren.
Samling Smedstad dammar Haningeleden Tinnerö eklandskap.
Samarbete mellan Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet.
Kostnad 20 kronor. Fritt för medlemmar


Datum

Start
15 september 14:00