Stockholms ölkaféer – ett försvunnet kulturarv. Gröndals bibliotek

Stockholms ölkaféer – ett försvunnet kulturarv
Gröndals bibliotek onsdag 14 februari 19.00     

Ölkaféerna hade sin storhetstid mellan 1920-talet och 1950-talet, som mest
nästan 400. På 1980-talet försvann de sista från detta klassiska inslag i
stenstaden och närförorterna. Leif Gidlöf, f.d. arkivarie och aktiv ”hembygdare” berättar. Anmälan [email protected] eller hämta biljett på biblioteket.


Datum

Start
14 februari 19:00