Det kungliga Djurgården och dess gamla ekar

En vandring i historiens eklandskap med dess uråldriga bjässar.Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare Pam Curwen och Annika Isaksson.
Samling Karleplans parkering, busshållplats Djurgården linje 2/4.Tinnerö eklandskap.
Samarbete mellan Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet.
Kostnad 20 kronor. Fritt för medlemmar


Datum

Start
1 september 14:00