Slottsvisning

Följ med oss på en guidad visning av Stockholms Slotts Representations-
våningar.
De väl bevarade inredningarna ger en inblick i historien från tidigt 1700-tal
och framåt, där varje monark har lämnat spår från sin tid.
Vi får bland annat se Gustav III:s  paradsängkammare, Oskar II:s skrivrum
och det senast inredda rummet_ Kung Carl XIV Gustafs Jubileumsrum.
Du anmäler dig till Elisabeth Ineheim 070 605 04 98 senast 9 april.
När du anmäler dig till Elisabeth får du veta platsen där vi träffas.
Kostnad 120 kr/ person


Datum

Start
15 april 14:00