Halshöga gård och dess omgivningar

Information om gården, reservatets betesdjur och besök på ett av Tinneröområdets största gravfält. Medtag matsäck och
grova skor. Förre arrendatorn Sven-Anders Karlsson, vägvisare Pam Curwen och Ulla-Britt Forsgren.
Samling Parkeringen Halshöga gård Tinnerö eklandskap.
Samarbete mellan Föreningen Linköpings kopark och Studiefrämjandet.
Kostnad 20 kronor. Fritt för medlemmar

Uno JohanssonFotograf: Uno Johansson

Adoption av fornlämningar


Datum

Start
26 maj 14:00