Fasteandakt i Allégården

Hässleby – Kråkshults församlingskår deltar.
Servering och lotteri.
Arr. Svenska kyrkan


Datum

Start
21 februari 18:30