Nössemarks Hembygds- och Samhällsförening

ÅRET SOM GÅTT I BILD OCH ORD

ÅRET SOM GÅTT I BILD OCH ORD
Lör. den 24 februari kl 18 00 kommer OTTAR NÖKKLEBY
till församlingshemmet i Nössemark och visar bilder och
kåserar om det som hänt i vår bygd under 2017.
Säkert får vi också njuta av många vackra naturbilder från
den omvärld, som vi har förmånen att leva mitt i- som nössemarksbo.
Församlingen bjuder på enkel fika och en av våra präster håller aftonbön
Möjligen kommer det att bli ett lotteri till förmån för fasteinsamlingen-
Varmt välkomna hälsar sockenrådet i Nössemark.

Datum

Start
24 februari 18:00