I trädgården hörs andra ekon - författaren, journalisten och trädgårdsälskaren Göran Greider berättar

Göran Greider är författare, poet, journalist och
chefredaktör för Dala-Demokraten. Hans egen
trädgård ligger i Hagen i Dala-Floda. Där har han
och hans hustru bott sedan 2003. Efter femton år
har trädgården hittat sin form, träd har vuxit upp,
blommor har tagit sig, buskar har planterats. Göran
Greider delar frikostigt med sig av sina funderingar
kring människor och deras trädgårdar, och boken
innehåller hans egna foton, dikter, ja, till och med ett
och annat recept.

Kom och följ med på en fascinerande trädgårdsresa!

inbjudan Göran Greider 2 mars


Datum

Start
2 mars 15:00