Kulturarvsforum

PROGRAM FÖR DAGEN

Hela inbjudan här

09:00 Registrering & fika

09:30 Välkomna, bakgrund

10:00 Digitalisering: Vad? Hur? För vem? Vad är digitalisering och vad innebär den för din organisation? Johan Eriksson, skribent och projektledare för Digitala Sörmland berättar om den senaste utvecklingen på området, synar trender och ger tips på hur just kulturarvsektorn kan utvecklas genom smarta, digitala arbetssätt.

10:45 Vad gör vi med samtiden? Motstånd, medvind och det digitala bevarandets vedermödor. Daniel Bodén, etnolog och projektledare för Ungas Digitala Minnen berättar om sina lärdomar och erfarenheter i utformandet av nya metoder och modeller för digital insamling och bevarande av digitala kulturminnen.

11:30 Mikropaus

11.45 Fotografier i samlingarna – bevara och sprida. Anna-Lena Nilsson, arkivchef vid Hallands kulturhistoriska museum i Varberg delar med sig av sina erfarenheter av databaser, konverteringar, registrering, bildanalys, tillgängliggörande, upphovsrätter, bevarande och andra frågor som uppstår i arbetet med bildsamlingar.

12:30 Lunch

13:30 Workshops. Då våra workshops sker parallellt finns endast möjlighet att delta på en. I anmälan anger du vilket, av de nedanstående alternativen, du helst vill delta i.

Fotografi Till workshopen tar deltagarna med egna äldre fotografier som de har frågor runt, men också frågor rörande digitalisering. Vi tittar på enkla sätt att skanna och webpublicera och pratar om vilka verktyg som fungerar bra och inte. Anna-Lena tar också med eget bildmaterial som vi kan ha som underlag för frågor rörande bevarande, upphovsrätter, registrering med fokus på webpublicering.

Källkritik med Wikipedia Vi lever i en snabbt föränderlig medievärld där det kan vara svårt att skilja sant från falskt. Medie- och informationskunnighet (MIK) handlar om att förstå mediers roll i samhället, kunna hitta, analysera och kritiskt värdera information. Det handlar också om att kunna uttrycka sig och skapa eget innehåll i olika medier. Wikipedia är ett webbaserat uppslagsverk som utvecklas av sina användare. Workshopledare är Malin Klintholm från Länsbibliotek Sörmland. Tillsammans utforskar vi Wikipedia och lär oss grunderna för att själva kunna bidra med våra kunskaper i byggandet av världens största gemensamma uppslagsverk.

Kom igång med digitaliseringen! Vad skulle din organisation kunna vinna på ett smart, digitalt arbetssätt? Var börjar man? Deltagarna tar med sina idéer och planer på digital utveckling i den egna organisationen. Tillsammans med Johan går vi igenom användbara metoder och verktyg som hjälper er att komma vidare i arbetet.

Att bevara i praktiken Vardagslivet präglas i hög grad av olika digitala kommunikationsformer. Vi skickar e-post och kommunicerar via plattformar som Twitter, Instagram och Facebook. Men hur gör man för att bevara sin närvaro i det digitala? Hur sparar man ett Twitterflöde? Hur bevarar man sin Facebook-historik? Vad är en skärmdump? Och kan man ladda ned och arkivera sin e-post? I den här workshopen med Daniel undersöker vi och testar olika sätt att bevara vår digitala kommunikation.

15:00 Kaffe & summering

15:30 Avslutar dagen


Datum

Start
6 mars 09:00