Frösådd och kultivering av ängsblommor

I föreningen arbetar vi aktivt för att bidra till att utveckla blomfloran i Tinnerö eklandskap. Detta sker genom att fröså och vidarekultivera  gullvivor, åkervädd mfl för senare utplantering i området. Du är välkommen att delta i detta!


Datum

Start
20 november 00:00