Råcksta gård - från stormaktstid till nu

Råcksta gård – från stormaktstid till nu

I ägarlängden finns justitieborgmästare, falkonerare, landshövding, kyrkoherde, rådman, grosshandlare bland andra.

Eva Löfman berättar om gårdens spännande historia.


Datum

Start
18 februari 13:00