Skånes Hembygdsförbund

Fortbildningar på Kulturen i Lund för hembygdsföreningar

Vad vill vi att besökarna ska mötas av när de kommer till våra arrangemang och hembygdsgårdar? Hur kan vi få besökaren att känna sig välkommen och lockad redan på hemsidan? På vilka olika sätt kan vi berätta om platser och människors historia? Tillsammans med Kulturen i Lund utforskar vi vad ett gott värdskap kan vara och inbjuder till en kurs under våren 2018.

Kursen vänder sig till er som möter besökare, både på plats och digitalt.

Del 1: 21 mars kl 14-17 Det goda värdskapet!

Kl 14-15         Hur informerar vi på internet om vår verksamhet? Vad ska en hemsida innehålla? Kulturens erfarenheter av att jobba med sociala medier. Maria Bohlin, informatör.

Kl 15             Fika

Kl 15.20        Uppgift i grupp: Undersök Kulturen och hitta bra och dåliga exempel på Det goda värdskapet! Yvonne Andersson, pedagog/avdelningschef, Therese Bygge, programarrangör

Kl 16             Samling: redovisning/diskussion kopplat till den egna hembygdsgården.

Kl 16.30        Prioritera: Vad vill deltagarna arbeta vidare med i sina egna föreningar?

Del 2: 26 april kl 14-17 Konsten att berätta!

Kl 14.00        Hur väljer man ut några saker att fördjupa sig i och inte berättar allt? Anders Jansson, Intendent.

Kl 14.30        Hur gör vi dramatiserande visningar? Vi berättar om våra tidsresor och ger exempel på hur man kan levandegöra på ett enkelt sätt. Olle Ekström, pedagog och Yvonne Andersson, pedagog/avdelningschef

Kl 15.15        Fika

Kl 15.30        Hur berättar vi om det gröna kulturarvet – skolträdgården mitt i museet? Kristina Bakran, pedagog/trädgårdsmästare

Kl 16.00        Upplev tre olika visningar; därefter diskussion om visningssätt.

Kl 16.30        Avslut med reflektioner

Pris: 200 kr/ deltagare / tillfälle –fika ingår

Plats: Kulturen i Lund

Träff 1: 21/3 kl 14-17  anmäl senast 5/3

Träff 2:  26/4 kl 14-17 anmäl senast 6/4

Det krävs minst 15 deltagare/gång för att kurserna ska genomföras!

Anmäl dig till: [email protected] eller 046-35 04 32 mån-fre kl 9-12.

Kulturens personal håller i de olika avsnitten under fortbildningen.


Datum

Start
21 mars 14:00
26 april 14:00