Arkivseminarium

Inbjudan 21 november

Använd PDFen i länken om du vill skriva ut. Texten här nedan är oformaterad.

Anmälan genom länken här: https://goo.gl/forms/LND6wP49xZBnU6qp2

 

TISDAGEN DEN 21 NOVEMBER ÄR DU VARMT VÄLKOMMEN PÅ EN GRATIS FÖRELÄSNING & DISKUSSION KRING DIGITAL ARKIVERING PÅ ELITE STADSHOTELLET I ESKILSTUNA

Hur ska föreningslivet kunna bevara sin ”digitala historia”? Idag producerar vi mängder av digitala foton, webbsidor och andra elektroniska handlingar. Går det att bevara denna information till framtiden? Är det över huvud taget viktigt?
Välkommen till en inspirerande dag, där vi presenterar färska resultat från projektet ”Nu tar vi arkiven till en ny, digital nivå”. Författaren Anneli Jordahl berättar om ”Augustenbad en sommar” – en roman som i dubbel bemärkelse bygger på historiska källor i Sörmland.

Målgrupp             Aktiva i ideella föreningar i Sörmland

Tid                           21 november 2017 mellan klockan 09:00 – 13:00

Plats                       Elite Stadshotellet, Hamngatan 11, 632 20 Eskilstuna

Avgift                     Dagen är gratis men utebliven närvaro debiteras med 350 kronor.

Anmälan               Anmäl  dig  via nedanstående länk senast den 10 november. Vi bjuder på morgon?ka & lunch så glöm inte att i anmälningsformuläret ange eventuella allergier samt om du önskar göra ett studiebesök hos Arkiv Sörmland efter lunch https://goo.gl/forms/LND6wP49xZBnU6qp2

Anneli Jordahl är författare och litteraturkritiker. Hon har skrivit ?era uppmärksammade fackböcker, bland annat ”Klass är du ?n nog?” (2003) och ”Att besegra fru J” (2006), samt hyllade romaner som ”Augustenbad en sommar” (2011) och ”Låt inte den här stan plåga livet ur dig, Mona” (2014). 2017 belönades hon med Ivar-Lo-priset, och beskrevs då som en ”mångbottnad gestaltare, som med nya uttrycksformer förenar ?ktion och dokumentation”. (Foto: Sara Mac Key)

Johan Eriksson är arkivarie, författare och frilansjournalist. Sedan april har han arbetat som projektledare för ”Nu tar vi arkiven till en ny, digital nivå.” Projektet har kartlagt förutsättningarna för att bevara sörmländska föreningars elektroniska handlingar på lång sikt. Här presenteras resultatet från den enkät som har besvarats av drygt 60 sörmländska föreningar, samt arbetet i de två ”pilotföreningar” som i praktiken har fått jobba med digitalt bevarande och e-arkivering.

Läs mer om projektet på www.e-arkivera.nu

PROGRAM FÖR DAGEN

09:00                      Morgon?ka

09:30                      Välkommen

09:40                      Johan Eriksson, projektledare för ”Nu tar vi arkiven till en ny, digital nivå” presenterar resultaten och de utmaningar som projektet har identi?erat

10:20                      Re?ektion & diskussion i grupp där deltagarna får lämna synpunkter på

projektets resultat samt ge förslag och idéer på hur vi kan lösa framtida utmaningar

11:00                      Uppsamling av  gruppdiskussionerna, vad kom vi fram till?

11:15                      Författaren Anneli Jordahl berättar om ”Augustenbad en sommar” – en roman som i dubbel bemärkelse bygger på historiska källor i Sörmland.

12:15                      Gemensam lunch

13:30 – 14:30       Möjlighet för studiebesök hos Arkiv Sörmland

Arkiv Sörmland är ett enskilt arkiv som bildades 2013 genom en sammanslagning av Föreningsarkivet i Sörmland och Företagens arkiv i Sörmland. Vi arbetar med att vårda, bevara och tillgängliggöra minnen från arbete och fritid i länet, i form av handlingar från ideella och ekonomiska föreningar, företag, gårdar och fastigheter, byar, press, stiftelser och fonder samt privatpersoner.

I Arkiv Sörmlands depå i Eskilstuna förvaras handlingar från näringslivet: företag, press, gårdar och fastigheter samt vissa ekonomiska föreningar. Genom avtal med länets kommuner kan ideella föreningar lämna in sina handlingar till oss för ordnande och förtecknande, varpå förvaring sker vid närmsta kommunarkiv.

Välkommen till oss på eftermiddagen så tar vi er runt i arkivdepån och visar på spännande arkivskatter! Mer information ?nns om oss ?nns på www.arkivsormland.se

Eventuella frågor kring dagen besvaras av Maria Forss, Länsbildningsförbundet Sörmland, 070 25 89 581


Datum

Start
21 november 09:00