Skånes Hembygdsförbund

Förbundsstämma 2018

Tid:   lördagen den 5 maj, 9 – 16. Stämmoförhandlingarna börjar kl. 13
Plats:   Broby Torg, Broby församlingshem samt Broby Gästis.
Värdförening: Göinge hembygdsförening

Mer information


Datum

Start
5 maj 09:00