Skånes Hembygdsförbund

Förbundsstämma 2018

Tid:   lördagen den 5 maj, tider ännu inte fastlagda.
Plats:   Broby församlingshem samt Broby Gästis.
Värdförening: Göinge hembygdsförening

Kollektivt: åk gärna buss till Broby busstation. Dit går bussar med nummer 542 och 545.
Kostnad:  ännu inte fastlagd. Enbart deltagande i stämmoförhandlingarna är kostnadsfritt.

Mer information kommer!


Datum

Start
5 maj 09:30