Ordförandeträff

Vi vill gärna träffa er igen och därmed skapa en tradition med våra ordförandeträffar. Vi ser det som angeläget att delge varandra information om vad som är på gång i länet, stärka rörelsen genom kunskapsutveckling och dela erfarenheter.  Vi hoppas därför att du har möjlighet att komma till höstens ordförandekonferens som äger rum centralt i Stockholm. Om du inte själv kan komma, skicka gärna någon annan ledamot från föreningen.

Dag och tid: onsdag den 27 september kl. 16-19
Plats: Sensus Möte, Klara Södra kyrkogata 1

 Program

16.00-16.45  Fika med smörgås och kaffe/the samt mingel
16.45-17.45  Föreläsning av  statsvetare Marta Reuter som kommer att tala om utvecklingen i det civila samhället. Högaktuellt för oss!
17.45-18.00  Bensträckare
18.00-18.30  På gång inom förbundet
18.30-19.00  Förväntningar på förbundet

Anmälan: senast den 20 september. Förbundet bjuder på kvällen men om du är anmäld och inte kommer eller inte skickar en ersättare kommer föreningen att debiteras våra omkostnader på 200 kr/person.

Varmt välkommen!

Anita Lundin                      Ann Pettersson

Ordförande                         Hembygdskonsulent


Datum

Start
27 september 16:00