Tema: Dalgången - kvarter med historia

Tema. ”Dalgången – kvarter med historia”

 

Foton och minnen från Dalgången
Foto och text Burt Ch. Adolfsson

Ta gärna med egna bilder och berätta om dina egna upplevelser.

Vi tittar också i en kulturhistorisk områdesbeskrivning utarbetad av Sörmlands Museum  som bilaga till översiktsplan för Oxelösunds kommun

Mötet blir i Eventsalen på Koordinaten torsdagen den 12 oktober kl 18:30

 


Datum

Start
12 oktober 18:30