Arbetsdag vid Kvarngården

Vi arbetar ute och inne med att ställ i ordning Kvarngården inför sommarens aktiviteter. Vi bjuder på korv och fika. Ta gärna med räfsor och andra verktyg som kan behövas. Vi arbetar så länge vi orkar och det finns behov. Ju flera vi är desto tidigare blir vi klara, kan du inte vara med så länge så kom ändå.


Datum

Start
21 april 10:00