Berättelser runt bilder

Varannan måndag kl. 18.30 – 20.00

Ledare: Arne Lönnebring och Leif Gidlöf

Vi fortsätter arbetet med föreningens digitaliserade bildarkiv och försöker komplettera informationen runt bilderna för att succesivt uppdatera databasen med dessa uppgifter. Delta vid ett eller flera av dessa tillfällen. Endast medlemmar. Ingen kostnad. Föreningen bjuder på kaffe och kaffebröd.


Datum

Start
4 september 18:30
18 september 18:30
2 oktober 18:30
16 oktober 18:30
30 oktober 18:30
13 november 18:30
27 november 18:30
11 december 18:30
15 januari 18:30
29 januari 18:30
12 februari 18:30
26 februari 18:30
12 mars 18:30
26 mars 18:30
9 april 18:30
23 april 18:30
7 maj 18:30
21 maj 18:30