SLÅTTERDAG VID STENERYDS ÄNGAR

 I samarbete med Länsstyrelsen anordnar vi slåtter. Tag gärna med lie eller räfsor.   Per-Anders kör med hästar som utför slåtter på gammalt vis. Vi börjar slå kl. 09.00.         Kl.  13.00 Slåttergille. Föreningen bjuder slåtterfolk och övriga på kaffe, saft och fralla. Hamboringens Folkdanslag uppträder. Slåttertal. 


Datum

Start
22 juli 09:00