Skånes Hembygdsförbund

Slåtterkurs

Slåtterkurs i Ballingstorp

Lördagen den 22 juli 2017 kl 9 – 15
under ledning av Sivard Strand, Inge Olofsson, Gun Larsson och Sven Jensén.

Medtag gärna egen lie.
Vi tränar oss i konsten att slå med lie och talar om varför vi ska värna om ängens biologiska mångfald och varför ängen är ett så bra redskap att sköta ängen med.

Kursen genomförs inom projektet Ängaliv och är gratis!
Anmäl dig till Sven Jensén, [email protected] eller 0708 – 42 12 31

Med stöd av Länsstyrelsen

Läs mer


Datum

Start
22 juli 09:00