Folkskolan 175 år!

Folkskolan 175 år!

Den svenska folkskolan fyller 175 år i år. Det firas runt om i landet under rubriken En sagolik skola. Begreppet har valts för att visa folkskolans stora betydelse för att nå ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Författare och konstnärer anlitades för att medverka i arbetet för en likvärdig skola för alla. Hembygdsföreningen visar skolplanscher, sagoböcker, skolmaterial m.m. samt anordnar ett panelsamtal om Järfällas skolhistoria.

Jakobsbergs Folkhögskola
Folkhögskolevägen 1

Kl. 18.30-20.30

 Arr: Järfälla Hembygdsförening


Datum

Start
5 december 18:30